Gaeilge for Parents

Gaeilge sa Bhaile

This page includes some simple phrases that could be used in the home. You can click on the link below to listen these phrases.

Gaeilge sa Bhaile

Dia duit – Hello (Deea gwitch)
Dia is Muire duit – Hello to you too (Deea is mwura gwitch)
Slán – Bye (Slawn)
Slán go fóill – Bye for now (Slawn gu fo-ill)
Conas atá tú? – How are you? (Kunis a thaw thu?)
Tá mé … go maith / go dona / ceart go leor – I am well / bad / ok (Thaw may … go ma / go duna / cyart go lore)

Ná déan dearmad ar an leabhar –
Don’t forget the book (Naw jane jarmad air an lou-er)
Maith thú! – Well done to you! (Ma who!)
An bfhuil tú réidh? – Are you ready? (An will thoo ray?)
Déanfaimid an obair bhaile anois – We’ll do the homework now (Dain-fi-meed-an uber walya anish)

Go hiontach – brilliant (Gu heentock)
Is buachaill / cailín iontach thú – You are a great boy/girl (Iss bu-kill / colleen eentuck who)

Taispeáin dom cad a rinne tú ar scoil – Show me what you did at school (Thaspawn dum cad a rinna thoo ar skul)
Glan an seomra – Clean the room (Glan an shom-ra)
Las an solas / lampa – Turn on the light / lamp (Loss an su-loss / lampa)
Much an solas – Turn off the light (Mook an su-loss)

Bia (Bee-a) agus an Chistin (kishtin)
Food and the Kitchen
An dtabharfaidh tú an … dom le do thoil? – Could you give me the … please? (An dure-de thoo an … dum le du hull?)
Tá an … blasta / fuar / te – The … is tasty / cold / hot (Thas an … blah-st / foor / te)
Tá an dinnéar réidh – Dinner is ready (Thaw an din-air ray)
Is maith liom an … – I like the … (Is ma lum an …)

spúnóg – spoon (spoonogue)
scian – knife (shkeen)
forc – fork (fork)

sú oráiste – orange juice (sue ur-ah-shta)
tae – tea (tay)
feoil – meat (fyohl)
bainne – milk (bon-ya)
na glasraí – the vegetables (na gloss-ree)
subh – jam (suv)
milseog – dessert (milshogue)
callóga arbhair – cornflakes (kall-oh-ga ar-oor)
salann – salt (sal-in)
siúcra – sugar (shoo-kra)
piobar – pepper (pyuber)
arán – bread (arawn)