13. An bhfaca tú…? Chonaic mé…/Ní fhaca mé…

An bhfaca tú…? – Did you see …..

Chonaic mé… I saw

Ní fhaca mé – I didn’t see

 

An bhfaca tú an cluiche inné? – Did you see the match yesterday?

An bhfaca tú mo pheann luaidhe, tá sé caillte! – Did you see my pencil, it’s lost!

An bhfaca tú cad a tharla? – Did you see what happened?

An bhfaca tú mo leabhar? – Did you see my book?

An bhfaca tú mo chóta nua? – Did you see my new coat?