8. Tá / Níl a fhios agam

Tá a fhios agam – I know

Níl a fhios agam – I don’t know

Níl a fhios agam cá bhfuil mo chóipleabhar – I don’t know where my copy is.

Níl a fhios agam cá bhfuil pheann luaidhe – I don’t know where my pencil is.