1. Conas atá tú?

Conas atá tú? (Conas tán tú) – How are you?

Táim ar fheabhas (fantastic), thar barr (brilliant), go hiontach (great),

go diail (terrific)…buíochas le Dia (Thank God)

Táim ar fheabhas buíochas le Dia – I’m fantastic thanks be to God.

Táim ar mhuin na muice (on the pigs back)

Táim ceart go leo (OK) cuíosach (fair)

Nílim ar fónamh – I’m not great

Táim tinn – I’m sick

Tá pian i mo cheann – I have a pain in my head

Tá pian i mo scórnach – I have a pain in my throat

Tá pian i mo bholg etc… – I have a pain in my stomach

Tá tuirse orm – I’m tired

Níor chodail mé go sámh – I didn’t sleep well

You can listen to a recording of the phrases below: