10. Caithfidh mé…

Caithfidh mé… – I have to…

Caithfidh mé ….. mo pheann luaidhe a bhearradh – I have to pare my pencil

Caithfidh mé ….. mo obair bhaile a scríobh – I have to write down my homework

Caithfidh mé ….. dul go dti an leithreas – I have to go to the toilet

Caithfidh mé ….. mo obair bhaile a dhéanamh – I have to do my homework

Caithfidh mé ….. traenáil a dhéanamh anocht – I have to go training tonight

Caithfidh mé …..mo chóta a chur orm  ar dtús – I have to put my coat on first

Caithfidh mé ….. mo mhála buataisí a fháil – I have to get my boot bag

Caithfidh mé ….. dul go dti oifig an rúnaí – I have to go to the secretaries office

Caithfidh mé ….. dul go dtí an dochtúir – I have to go to the doctor

Caithfidh mé ….. dul go dtí an fiaclóir – I have to go to the dentist

Caithfidh mé ….. mo chulaith spóirt a chur orm – I have to put on my tracksuit

Caithfidh mé ….. mo pheann luaidhe a bhearradh – I have to pare my pencil

Caithfidh mé ….. cóipleabhar nua a fháil – I have to get a new copy