3. An bhfuil cead agam…?

An bhfuil cead agam….? – May I / Can I have permission to…..

…dul go dtí an leithreas – go to the toilet

…dul abhaile – go home

…dul amach – go outside

…dul go dti an siopa/an pháirc – go to the shop/the park

…deoch a fháil –get a drink

…an fhuinneog a oscailt                 – open the window

…an doras a dhúnadh – close the door

You can listen to a recording of these phrases below: